<div align="center"> <h1>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie</h1> <h3>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.members.lycos.co.uk/mpppkrosno" rel="nofollow">http://www.members.lycos.co.uk/mpppkrosno</a></p> </div>